Vapenskåp

Om du äger vapen på ett lagligt sätt vet du förmodligen redan om att du inte får lov att förvara dessa hur som helst, utan att dessa måste förvaras i ett vapenskåp, både för din egen och andras säkerhet. Ett vapen som kommer i fel händer kan nämligen ställa till med en hel del hemskheter, som de flesta av oss nog föredrar att inte ens tänka på!

 

Vad som dock inte är fullt lika klart för många vapenägare är vilka krav som ställs på själva vapenskåpet enligt lag. Man vet kanske att ett vapenskåp måste införskaffas, men inte så mycket mer än så. Därför vill vi reda ut detta genom att berätta lite mer om vad lagen egentligen säger om just vapenskåp:

 

För det första finns det två olika märkningar som är godkända för vapenskåp i Sverige idag. Dessa är SS 3492 samt SSF 3492. Inga andra märkningar är tillräckligt bra för att vara godkända.

Hur vet man vilken märkning ett vapenskåp har?

Det ser man på godkända skåp genom att det finns en dekal som anger detta inne i vapenskåpet. Denna dekal kommer då att ha märkningskoden, och man bör då se till att det gäller en av märkningskoderna ovan.

 

Särskilda krav gäller för den som har väldigt många vapen

Då ställs ännu högre krav än de för vanliga vapenägare. Tror du att detta kan gälla dig (i regel gäller detta för vapenhandlare och liknande) rekommenderar vi att du kontaktar Polisen för att fråga om dessa utökade krav.

 

Reglerna för vapenskåp ändrades senast i januari 2011

Detta gör att många av de vapenskåp som såldes innan detta datum inte längre uppfyller de nya kraven. Har man ett lite äldre vapenskåp finns det därför anledning att kolla upp vilken märkning detta har. Man får enligt lag inte längre förvara vapen i dessa äldre vapenskåp, även om en dispens fanns ett tag.

 

Antal vapen som får förvaras i ett vapenskåp

Olika vapen ger olika förvaringspoäng enligt följande:

  • 1 poäng för gevär
  • 2 poäng för ett enhandsvapen
  • 4 poäng för ett automatvapen.

Ett vanligt vapenskåp får innehålla vapen med ett max. värde på 20 poäng. Är antalet vapen fler än så, gäller ytterligare krav (se ovan).

 

Fastbultning av vapenskåp

Väger vapenskåpet mindre än 150 kg totalt måste det förankras i en byggnadsstomme på något vis, för att skåpet inte ska kunna bäras iväg. Har man ett skåp som väger mindre än så är det dock tillåtet att lägga vikter i det för att det ska komma upp i minimivikten på 150 kg.

 

Seriösa återförsäljare av vapenskåp bör ha koll på alla dessa regler

Och därför behöver man inte nödvändigtvis som lekman komma ihåg allt detta. Vänder du dig till en seriös återförsäljare kan man ofta få all information som nämnts ovan samt olika rekommendationer av dem.